Choď na obsah Choď na menu
 


Návody a tipy

Návod na montáž okenného sušiaka LINEN

 

Konštrukciu okenného sušiaka môžete situovať podľa toho, ako Vám to hĺbkovo a výškovo vyhovuje.

Konštrukcia je pravouhlá. V prípade šikmého ostenia stiahnite konzoly prádelnou šnúrou pri povolených skrutkách na doraz k rozpernej rúrke a až potom dotiahnite konzoly skrutkami k osteniu.

1) Priložíme ľavú, potom pravú konzolu k osteniu a naznačíme body pre navŕtanie otvorov kotvenia.

2) Otvor pre hmoždinku navŕtame vrtákom priemeru 10mm, do hĺbky 120mm. Do otvorov osadíme hmoždinky. Priložíme pravú konzolu a pomocou skrutiek ju upevníme k osteniu.

3) Rozpernú rúrku navlečieme na valček pravej aj ľavej konzoly a ľavú konzolu upevníme skrutkami k osteniu.

4) Prádelnú šnúru navliekame postupne od rozpernej rúrky k oknu tak, aby bola dostatočne napnutá. Začiatok šnúry zaistíme uzlíkom a jej koniec priloženou svorkou.

 

Pri navliekaní šnúry cez konzoly si pomôžeme špáradlom, ktoré nastokneme na jej koniec.

 

 

 

Návod na montáž balkónového sušiaka LINEN

 

Montáž ramien s preklápacím uložením je možné upevniť priamo na konštrukciu dvojitého zábradlia. Ďalšou možnosťou je kotvenie ramien na bočné steny loggie, alebo preložkou dvojitého madla.

1) Otočný kĺb ramena priložíme na konštrukciu a označíme miesto pre navŕtanie otvorov skrutiek.

2) Do konštrukcie navŕtame otvory vrtákom priemeru 6mm, kolmo a priebežne.

3) Na konzoly nasadíme rozpernú rúrku a otočné kĺby upevníme skrutkami s maticou.

4) Prádelnú šnúru navliekame postupne od rozpernej rúrky k oknu tak, aby bola dostatočne napnutá. Začiatok šnúry zaistíme uzlíkom a jej koniec priloženou svorkou.

 

Pri navliekaní šnúry cez konzoly si pomôžeme špáradlom, ktoré nastokneme na jej koniec.

 

 

 

Návod na montáž okennej záhradky BLUMEN

 

1) Zloženú okennú záhradku položíme na okenný parapet tak, aby upevňovacie ramienko bolo vo vodorovnej rovine.     Okennú záhradku si môžete hĺbkovo prispôsobiť podľa šírky parapetu alebo kvetináčov.

2) Na ostení označíme miesto otvoru pre hmoždinku. Otvor vŕtame vrtákom priemeru 10mm, do hĺbky 80 mm.

3) Vsadíme hmoždinky a záhradku primontujeme skrutkami k osteniu.

 

 

 

Návod na montáž lodžiového sušiaka LINEN

 

Ramená lodžiového sušiaka sa kotvia na bočné ostenia lodžie vo výške, ktorá Vám vyhohuje.

1) Priložíme ľavé, potom pravé rameno na bočné ostenie a naznačíme body pre navŕtanie otvorov kotvenia.

2) Otvory pre kotvenie navŕtame vrtákom priemeru 6,5mm, do hĺbky v dĺžke turboskrutky. Obidve ramená upevníme k osteniu. Otvory prekryjeme záslepkami.

Turboskrutky sú špeciálne kotviace skrutky pre priamu montáž do muriva bez použitia hmoždiniek. Pri kotvení do pórobetónu nie je potrebné predvŕtanie.

3) Navliekanie prádelnej šnúry začíname zo spodu tak, aby navlečená šnúra bola dostatočne napnutá a išla vždy vrchom ramena. Na začiatku šnúry spravíme uzlík a koniec zaistíme priloženou svorkou.

 

Pri navliekaní šnúry cez ramená si pomôžeme špáradlom, ktoré nastokneme na jej koniec.